Uprawnienia elektryczne SEP w pigułce. Sprawdź poradnik

Uprawnienia elektryczne SEP w pigułce. Sprawdź poradnik

3 sierpnia, 2022 Wyłącz przez Redakcja
Podziel się

Elektryczność jest sektorem, w którym nieustannie poszukiwani są fachowcy. Praca na stanowisku związanym z elektrycznością jest gwarancją stabilności w życiu zawodowym. Każdy zawodowiec pracujący w tym sektorze ma duże możliwości rozwoju. Potrzebne są tylko uprawnienia SEP G1. Jak je zdobyć? Co można dzięki nim osiągnąć? Dowiesz się z poniższego tekstu.

Jak zdobyć uprawnienia SEP G1?

Nadawaniem uprawnień zajmuje się Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia SEP G1 nadawane są w drodze egzaminu. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję składającą się z co najmniej trzech członków. W trakcie egzaminu poruszane są zagadnienia praktyczne i teoretyczne związane z elektrycznością. Egzamin na formę ustną. Po jego zakończeniu komisja podejmuje decyzję o wyniku egzaminu w drodze większościowego głosowania. Egzamin może zakończyć się wynikiem negatywnym lub pozytywnym.

Jakie uprawnienia można zdobyć?

Uprawnienia SEP zostały podzielone na trzy grupy. Uprawnienia z grupy pierwszej, oznaczonej skrótem G1 pozwalają na eksploatację i nadzór urządzeń elektrycznych. W tej grupie uprawnienia SEP do 1kV dokumentują kwalifikacje związane z eksploatacją i nadzorem urządzeń do 1kV. Jest to uprawnienie, które wystarcza do pracy na typowym stanowisku związanym z elektrycznością. Dla osób chcących pracować z sieciami trakcyjnymi lub sieciami oświetleniowymi przewidziano uprawnienia elektryczne powyżej 1kV.

Jak przygotować się do egzaminu?

Zakres materiału niezbędnego do ubiegania się o uprawnienia SEP zależy od wybranego zakresu tych uprawnień. Na egzaminie mogą być poruszane zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także z prawem energetycznym. Przed egzaminem warto usystematyzować i uaktualnić swoją wiedzę. Może posłużyć do tego kurs egzaminacyjny SEP. Kurs taki może zostać przeprowadzony w formule stacjonarnej lub online. Zależy to od jednostki szkoleniowej. Na kursie można zapoznać się z przykładowymi pytaniami, które mogą paść na egzaminie.

Ile kosztują uprawnienia sep do 1kV?

Na koszt nabycia uprawnień składa się cena kursu oraz egzaminu. Cena kursu zależy od decyzji firmy, która taki kurs przeprowadza. Koszt samego egzaminu wynosi 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku. Cena jest taka sama dla każdej z grup. Po okresie pięciu lat wymagane jest odnowienie uprawnień. Procedura odnowienia uprawnień SEP jest identyczna. Polega na ponownym zdaniu egzaminu.