Szkolenia sep dla pracowników sektora energetycznego

Szkolenia sep dla pracowników sektora energetycznego

19 listopada, 2021 Wyłącz przez Redakcja
Podziel się

Uprawnienia sepowskie to certyfikaty, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania lub nadzorowania prac elektrycznych, energetycznych, gazowniczych. Wszystkie osoby zatrudnione w sektorze energetycznym zobowiązane są ukończyć szkolenie SEP, aby potwierdzić posiadanie aktualnej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania tych niezwykle odpowiedzialnych zawodów.

Jakie uprawnienia dają szkolenia SEP?

Kursy SEP prowadzone są w trzech kategoriach:
• Elektryczność – G1
• Energetyka (ciepłownictwo) – G2
• Gazownictwo – G3.

Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy można starać się o certyfikaty uprawniające do pracy przy eksploatacji urządzeń i sieci (oznaczane literą E) lub do sprawowania dozoru nad urządzeniami i sieciami elektrycznymi, energetycznymi, gazowymi (oznaczenie D).

Większość urządzeń energetycznych zasilana jest prądem elektrycznym, stąd szkolenia SEP nadające uprawnienia G1 to najczęściej wybierany rodzaj kursów.

Posiadanie uprawnień jest warunkiem koniecznym, który trzeba spełnić podczas rekrutacji pracowników do przedsiębiorstw państwowych lub firm prywatnych sektora energetycznego.

Uprawnienia SEP na co dzień

Sepowskie certyfikaty przydają się także tak zwanym „złotym rączkom” – osobom, które samodzielnie dokonują napraw czy remontów domowych sieci. Dzięki posiadaniu uprawnień SEP domowi fachowcy mogą z punktu widzenia prawa dokonywać na co dzień legalnych napraw u siebie w domu, u znajomych czy rodziny.

Uprawnienia SEP to także dobry start do realizacji pomysłu na własny biznes.

Kursy SEP w czasie pandemii

Zdobycie uprawnień SEP nabywa się po przejściu odpowiedniego szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego. Kursy SEP tematycznie oparte o program ustalony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzone są przez liczne ośrodki doskonalenia zawodowego w całym kraju.

Ze względu na restrykcje sanitarne od niemal dwóch lat większość szkoleń odbywa się w systemie online. To bardzo wygodna, bezpieczna a przy tym tańsza od tradycyjnej forma zdobywania kwalifikacji.

Uczestnicy mają do wyboru dwa rodzaje szkoleń: w czasie rzeczywistym oraz szkolenia nagrane, które można oglądać w czasie wybranym przez siebie za pośrednictwem łączenia z platformami edukacyjnymi.

Każdy kurs SEP kończy się testowym egzaminem państwowym. Ocena pozytywna uzyskana na teście potwierdzana jest wydaniem świadectwa ukończenia szkolenia.
Komisja egzaminacyjna działające pod nadzorem prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki) w certyfikacie określa rodzaj zdobytych uprawnień oraz szczegółowo precyzuje rodzaj prac, jakie może wykonywać posiadacz certyfikatu.

Uprawniania sepowskie nie są nadawane dożywotnio. Co pięć lat należy odbyć szkolenie przypominające.