Proteza na implantach – procedura, przeciwwskazania, powikłania, refundacja

Proteza na implantach – procedura, przeciwwskazania, powikłania, refundacja

28 lipca, 2021 Wyłącz przez Redakcja
Podziel się

Protezy na implantach są nowoczesną propozycją protetyczną dla pacjentów pozbawionych całkowicie lub w znacznej ilości zębów. Ich niewątpliwą zaletą jest wpływ na poprawę jakości życia pacjentów, poprzez przywrócenie im prawidłowego kształtu szczęki, maksymalnie zbliżonego do fizjologicznego procesu przeżuwania pokarmu, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz postępującego zaniku kości.

Proteza na implantach procedura

Podobnie jak inne procedury medyczne również wszczepienie implantu stanowiącego bazę dla protezy, poprzedzone jest wywiadem medycznym oraz zebraniem odpowiedniej dokumentacji i wyników niezbędnych badań. Stomatolog musi dokonać analizy stanu jamy ustnej pacjenta, w tym stanu kości. Procedura wykonania protezy na implantach jest dość skomplikowana i obejmuje między innymi wszczepienie implantu, wkręcanie i niezbędną wymianę śrub oraz montowanie systemów mocujących. Końcowym etapem jest pobranie wycisku przez stomatologa oraz przygotowanie przez protetyka dopasowanej indywidualnie do potrzeb pacjenta protezy.

Proteza na implantach przeciwwskazania

Wśród przeciwwskazań dotyczących protez na implantach należy wymienić istnienie chorób przewlekłych u pacjenta, które nie są uregulowane jak na przykład nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca, choroby przyzębia czy bruksizm.

Proteza na implantach powikłania

Powikłania po wszczepieniu implantów są dość rzadkie i obejmują te o działu krótkotrwałym oraz długotrwałe i bardziej poważne. Typowe są szybko mijające sińce oraz krwiaki, natomiast wśród istotnych powikłań decydujących o niepowodzeniu zabiegu wymienić należy przede wszystkim możliwość odrzucenia implantu przez organizm pacjenta oraz nieprawidłową integrację z kośćmi.

Proteza na implantach refundacja

Refundacja w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje jedynie najbardziej podstawowe protezy zębowe, takie jak na przykład wykonane z akrylu protezy ruchome. Z takiej możliwości pacjent może skorzystać jednorazowo w ciągu pięciu lat. Bardziej zaawansowane i jednocześnie w dużo większym stopniu wpływające na poprawę jakości życia pacjenta rozwiązania, takie jak na przykład protezy na implantach nie podlegają refundacji.

Proteza na implantach cena

Proteza na implantach cena – na ostateczną cenę protezy na implantach ma wpływ ilość pracy konieczna do przygotowania jamy ustnej pacjenta oraz wykonania i dopasowania protezy. Poza tymi czynnikami istotną rolę odgrywa popyt i podaż na usługi protetyczne w danym regionie kraju.

Szczeka na implantach cena


Ceny tego typu protez są bardzo zróżnicowane i wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.