Najważniejsze typy uprawnień SEP

Najważniejsze typy uprawnień SEP

16 maja, 2022 Wyłącz przez Redakcja
Podziel się

Uprawnienia SEP to absolutna podstawa w zawodzie elektryka, ale również w wielu zawodach pokrewnych. Często wymagane są również przez pracodawców albo traktowane jako droga do awansu na lepiej opłacane stanowisko. Warto jednak wiedzieć, uprawnienia elektryka dzielą się na wiele kategorii. Warto dowiedzieć się na ich temat trochę więcej.

Uprawniania Kategorii D i E

Na początku warto wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy kategorią D a kategorią E uprawnień elektrycznych. Obie kategorie dotyczą uprawnień podstawowych. W przypadku kategorii E dysponujący nimi elektryk może samodzielnie budować, modyfikować, obsługiwać i dozorować urządzenia i instalacje elektryczne o średniej mocy. Kategoria D daje uprawnienia wyłącznie do dozorowania tego typu instalacji. Oczywiście obie te kategorie wymagane są w odmiennych zawodach.

Kategorie G1, G2 i G3 uprawnień SEP

Podstawowe uprawnienia elektryczne dzielą się na kategorie: G1, G2 i G3. Dotyczą one odpowiednio typowych instalacji elektrycznych i instalacji elektrycznych stanowiących część instalacji ciepłowniczych i gazowych. Jak nietrudno zrozumieć, za najbardziej podstawową uznaje się kategorię G1. Właśnie takie uprawnienia powinien posiadać pracujący w zawodzie elektryk. Jest to też kategoria ciesząca się największym zainteresowaniem wśród kursantów. W kwestii takiej, jak podstawowe uprawnienia SEP cena nie należy do wygórowanych, choć oczywiście jest odczuwalna. Uznaje się ją raczej za przystępną, o czym świadczy też spore zainteresowanie kursami. W przypadku takim, jak kurs SEP cena jednak wydaje się być warta zapłacenia za możliwości, jakie daje zdobycie uprawnień.

Specjalistyczne uprawnienia SEP

Wymienione wyżej kategorie nie wyczerpują jeszcze listy uprawnień, jakie można zdobyć dzięki kursom i szkoleniom SEP. Każda z podstawowych kategorii dzieli się na wiele kategorii specjalistycznych. W przypadku większości z nich organizowane są specjalne kursy i egzaminy, które dają możliwość wykonywania zawodów wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Przykładem może być tutaj kurs elektryka uprawnionego do obsługi i montażu kolejowych trakcji elektrycznych. Innym przykładem są uprawnienia SEP do 1kv cena których jest nieco wyższa, niż w przypadku uprawnień standardowych. Lista takich specjalizacji jest bardzo długa i znaleźć można ją na stronach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.