Kiedy przydają się uprawnienia SEP Białystok?

Kiedy przydają się uprawnienia SEP Białystok?

17 marca, 2022 Wyłącz przez Redakcja
Podziel się

Uprawnienia SEP Białystok mogą być nadawane dla dwóch rodzajów prac. Uprawnienia E dotyczą eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych lub gazowych. Jeżeli chodzi o uprawnienia D to dotyczą one z kolei wyłącznie dozoru instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych/gazowych. Uprawnienia znacząco ułatwiają znalezienie nowej pracy, dlatego też warto dowiedzieć się o nich nieco więcej.

Szkolenia SEP – czy warto?

Kursy SEP Białystok ułożone zostały w taki sposób, aby optymalnie przygotować kursantów nie tylko do egzaminu państwowego, ale przede wszystkim do podjęcia pracy w charakterze fachowca. Dzięki kursom zawodowym można w krótkim czasie nabyć drogocenną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Godne polecenia są przede wszystkim szkolenia, które dodatkowo poruszają tematykę związaną bezpośrednio z BHP i PPOŻ. Uprawnienia SEP Białystok znacząco ułatwiają podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej. Uprawnienia SEP są wydawane na 5 lat. Wiele osób niestety o tym zapomina i pracuje przy nieaktualnych uprawnieniach.

Jak wygląda egzamin?

Kursy SEP Białystok organizowane są przez wiele różnorodnych jednostek szkoleniowych. Aby uzyskać drogocenny dokument potwierdzający nabycie nowych kwalifikacji niezbędne jest złożenie stosownego wniosku o przeprowadzenie egzaminu państwowego. Jak powszechnie wiadomo odbywa się on zawsze przed komisją kwalifikacyjną. Przystąpienie do egzaminu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Jeżeli chodzi o sam egzamin to ma on formę ustną i może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. W sytuacji, gdy egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym to komisja w ciągu 14 dni wydaje stosowne świadectwo kwalifikacyjne. Jeżeli egzamin zakończy się wynikiem negatywnym to do ponownej próby można przystąpić po złożeniu nowego wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty.

Gdzie uprawnienia SEP Białystok nie są ważne?

Uprawnienia SEP Białystok nie są uznawane w zakładach górniczych. Mowa tutaj oczywiście o tych pracownikach, którzy zajmują się eksploatacją urządzeń i instalacji, które podlegają przepisom prawu geologicznego i górniczego. Warto wspomnieć także o tym, że pracownicy, którzy zajmują się eksploatacją urządzeń i instalacji związanych bezpośrednio z ruchem drogowym podlegają z kolei przepisom prawa o ruchu drogowym, ruchu lotniczym lub kodeksie morskim.