Egzamin sep – zasady, formuła, zakres programowy

Egzamin sep – zasady, formuła, zakres programowy

14 marca, 2022 Wyłącz przez Redakcja
Podziel się

Egzamin sepowski to sprawdzian wiedzy i umiejętności, które powinni posiadać uczestnicy szkoleń sepowskich ubiegający się o zdobycie certyfikatu SEP. Jest to świadectwo uprawniające do zajmowania się urządzeniami i sieciami energetycznymi. Kurs sepowski powinien skończyć każdy elektryk, gazownik czy ciepłownik niezależnie od tego, czy jest pracownikiem czy właścicielem firmy.

Kto organizuje kurs sepowski i egzaminy?

Zarówno kursy SEP jak i kończące je egzaminy są domeną dwóch ściśle współpracujących ze sobą instytucji: Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Urzędu Kontroli Energetyki. SEP tworzy programy kursów, natomiast UKE nadzoruje przebieg egzaminów, które mają charakter egzaminów państwowych.

Na co dzień kwestią organizacji szkoleń i egzaminów zajmują się ośrodki szkoleniowe. Są to zazwyczaj wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe o dużym doświadczeniu i dobrej opinii. Takie ośrodki można znaleźć na terenie wszystkich województw.

Obecnie układ terytorialny ośrodków nie ma żadnego znaczenia, bowiem każde szkolenie oraz egzamin sepowski odbywają się przy użyciu technologii IT. Szkolenia SEP online oraz podobnie przeprowadzane egzaminy najpierw były wymuszone pandemią. Obecnie to preferowana przez pracodawców i pracowników forma dokształcania.

Jaki egzamin SEP można zdać?

Szkolenia sepowskie mają różny zakres tematyczny, podobnie jak egzaminy, które są podsumowaniem kursu.

Dla elektryków organizuje się szkolenia i egzaminy na uprawnienia G 1.
Gazownicy mogą ubiegać się o certyfikat G 3, natomiast ciepłownicy szkolą się w zakresie G 2. Inne szkolenia są dla osób pracujących przy eksploatacji oraz dla zatrudnionych w dozorze.

Zakres programowy kursu zależy także od tego, czy jest to kurs podstawowy czy przypominający. Kursy przypominające to szkolenia dla osób, których uprawnienia wygasły.

Jak przebiega egzamin sepowski?

Kurs sepowski to nauka na platformie e-learningowej. Uczestnicy kursu, którzy zapiszą się i opłacą szkolenie mają nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych. Wszystkie materiały są dostępne przez całą dobę, więc nauka na kursie może odbywać się w dogodnym dla uczestnika kursie.

Każdy uczący się może przerywać przeglądanie materiałów, przewijać je, wielokrotnie odtwarzać lub pomijać partie znane i zrozumiałe.
Na zakończenie szkolenia jest egzamin. Ma on formę testu rozwiązywanego na platformie. Uczestnicy wypełniają test, a następnie automatycznie przesyłają go do sprawdzenia. Otrzymanie pozytywnej oceny uprawnia do legitymowania się uprawnieniami SEP w zakresie określonym programem kursu.

Certyfikaty według wzorów urzędowych przesyłane są w tradycyjnej wersji papierowej na adres wskazany w zgłoszeniu.