Czym są uprawnienia sepowskie?

Czym są uprawnienia sepowskie?

22 kwietnia, 2021 Wyłącz przez Redakcja
Podziel się

Uprawnienia sepowskie są potwierdzeniem posiadania odpowiednich kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie elektryka. Można je uzyskać podchodząc do odpowiedniego egzaminu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Warto posiadać właściwe uprawnienie SEP, ponieważ często jest to wymagane przez pracodawcę.

Dlaczego warto posiadać uprawnienie SEP?

SEP, w skrócie Stowarzyszenie Elektryków Polskich, to organizacja, która działa nieprzerwanie już od 1919 roku. Zrzesza wszystkie osoby pracujące w zawodzie i organizuje dla nich regularnie szkolenia, warsztaty, a także egzaminy. Wydaje uprawnienia, które potwierdzają nie tylko posiadanie podstawowych umiejętności, ale również wiedzę na temat aktualnych wytycznych.

Uprawnienia sepowskie pozwalają na poprawę swojej sytuacji zawodowej i znalezienie zatrudnienia na korzystniejszych warunkach. Certyfikaty Stowarzyszenia Elektryków Polskich są cenione w całej branży, ze względu na to większość pracodawców wymaga ich posiadania przed podjęciem pracy.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich regularnie organizuje egzaminy, do których może przystąpić każda osoba, która planuje rozpocząć pracę w zawodzie elektryka. Należy spełnić jedynie dwa warunki: być osobą pełnoletnią i posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie. W zależności od posiadanej wiedzy, można zdecydować się na przejście krótkiego kursu przygotowawczego, ale można również zapisać się na egzamin SEP bez kursu. W takim przypadku warto sprawdzić na oficjalnej stronie SEP obowiązujące wytyczne.

Egzamin SEP bez kursu przygotowawczego wybierają zazwyczaj osoby, które nie mają możliwości uczestnictwa w zajęciach lub te, które odnawiają swoje uprawnienia sep. Odnowienie uprawnień jest obowiązkowe co 5 lat, dzięki czemu specjaliści regularnie podnoszą swoje kwalifikacje i dobrze orientują się w obowiązujących przepisach i zaleceniach.

Rodzaje uprawnień wydawanych przez SEP

Generalnie Stowarzyszenie Elektryków Polskich wydaje trzy rodzaje uprawnień. Można wybrać odpowiednie do własnych potrzeb i planowanej ścieżki kariery.
Uprawnienie G1, tak zwane elektryczne, przeznaczone jest dla osób, które zajmują się eksploatacją i nadzorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.
Uprawnienie G2 to uprawnienie energetyczne, pozwala na pracę przy eksploatacji i dozorze urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
Uprawnienie G3 jest z kolei przydatne dla wszystkich, którzy zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.