Czego może nauczyć kurs sepowski?

Czego może nauczyć kurs sepowski?

21 grudnia, 2021 Wyłącz przez Redakcja
Podziel się

Elektryka to bardzo szeroka branża, w której – oprócz wiedzy – liczy się również doświadczenie i umiejętność analitycznego myślenia. Kurs sepowski to ważny element kształcenia przyszłego elektryka, gdyż to od niego zależy to, czy zdobędzie on stosowne uprawnienia. Na marginesie warto zaznaczyć, że treść tego kursu (zwłaszcza na poziomie podstawowym) nie jest zbyt wymagająca. Czego zatem można się z niego dowiedzieć?

Charakterystyka przebiegu elektrycznego

Każdy kurs sepowski musi w swej treści obejmować problematykę związaną z charakterystyką przebiegu elektrycznego i jego wpływem na pracę poszczególnych urządzeń. Jak wiadomo, odbiorca energii elektrycznej może mieć do czynienia zarówno z prądem stałym jak i zmiennym. Prąd stały występuje (w ogólnym zastosowaniu) jako prąd niskonapięciowy. Inaczej jest z prądem zmiennym, którego wartość w gniazdku to aż 230 V. Co ważne, wiele urządzeń działających pod prądem zmiennym posiada… układy prostujące, których zadaniem jest konwersja przebiegu zmiennego do stałego.

Elementy elektrotechniczne

Należy podkreślić, że egzamin sepowski po kursie SEP będzie obejmował tematykę związaną z wieloma różnymi urządzeniami elektrotechnicznymi. Co ważne, nie chodzi tu wyłącznie o podstawowe urządzenia elektryczne, lecz również o podzespoły i obwody, z których się one składają. Prostowniki, falowniki, elementy półprzewodnikowe, sterujące i pomiarowe, to tylko niektóre z nich. Co ważne, część tych urządzeń pracuje w oparciu o mikroprocesory, co pozwala na znaczące zmniejszenie ich rozmiaru.

Istota elementów półprzewodnikowych

Często zdarza się, że egzamin sepowski (jak i sam kurs) porusza tematykę urządzeń związanych z półprzewodnikami. Mowa tu zarówno o prostych elementach PNP, takich jak np. diody prostownicze, jak i bardziej rozbudowanych strukturach, w tym diakach, triakach, tranzystorach i tyrystorach. Dziś są one praktycznie obowiązkowym elementem większości obwodów elektrycznych, toteż egzamin SEP może również obejmować część tej skądinąd skomplikowanej tematyki.

Podsumowując, egzamin SEP na 1 KV jest tak skonstruowany, aby osoba zdająca mogła wykazać się wiedzą dotyczącą wszystkich podstawowych zagadnień związanych z elektryką. Naturalnie posiadanie tej wiedzy (i stosownych uprawnień) nie oznacza, że nie warto jej pogłębiać. Elektryk może przecież uczestniczyć w wyższych kursach SEP.